Binære opsjoner er underholdning

Vi opplever at frasen “hvis det høres for bra ut til å være sant er det nok det” også passer for binære opsjoner-industrien. Mange av de utallige nettsidene om binære opsjoner – inkludert denne – skriver om et stort antall binære meglere med varierende grad av pålitelighet, og rangerer dem. Problemet med denne typen nettside er at vi alle skriver mer eller mindre det samme om binære opsjoner, og det er ganske vanskelig å lære fra nettsidene, siden alle har lånt innhold fra hverandre; og noen ganger prøver nettsidene å forklare kompliserte greier at ikke engang de selv har forstått. Dessuten er ikke alle helt nøytrale, siden vi alle er nesten fullstendig finansiert av tilknyttede avtaler med meglerne.
Husk at binære opsjoner først og fremst er underholdning, og har mange likheter med betting. Det er riktig at investeringsformen gir investorer med kunnskap noen fordeler; men likevel taper de fleste investorer mer enn de vinner på binære opsjoner, akkurat som når man spiller på en fotballkamp, en hest eller en hund. I betting er det noen som faktisk vinner – og det er til og med noen som kan gjøre det til et levebrød å finne de beste oddsene – men de fleste taper mer enn de vinner. Med dette i mente.